Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 38,740.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,530.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 38,040.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,910.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,790.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,590.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,360.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,860.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 45,920.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,480.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,470.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,810.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,560.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,790.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,760.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,660.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,680.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,500.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,340.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,780.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,170.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,270.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,660.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,710.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,750.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 38,470.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,030.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,040.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 40,140.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 39,720.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,390.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,560.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,220.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,840.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,380.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,390.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,470.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,380.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,650.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,450.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,280.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,410.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,800.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,650.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,220.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 40,660.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,960.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,900.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 39,780.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,410.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,620.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,960.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 51,090.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,510.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,480.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,670.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,600.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,080.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,780.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,910.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,940.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,740.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,860.00